רישוי עסקי מזון

בשביל השקט הנפשי שלך

רישיון עסק

רישוי עסקים ורישוי יצרן

כל עסק בישראל צריך רישיון הפעלה מהרשות המקומית. במקרה של עסק מזון יש צורך גם לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות

הליך רישוי עסקים

רישוי לעסק חדש וחידוש רישיון עסק

חלק עיקרי ברישוי עסק בתחום המזון הוא אישור משרד הבריאות למבנה המטבח על כל מרכיביו ותהליכי העבודה בו.
אפקטיב ממליצה לא להתחיל בבניית בית האוכל או העסק לפני אישור התוכניות והפרשה הטכנית ע"י משרד הבריאות.
לאפקטיב ניסיון רב בסיוע לתכנון מטבחים, הכנת פרשה טכנית בשיתוף פעולה עם אדריכל העסק ואישור המטבח במשרד הבריאות לטובת קבלת רישוי עסק.
(במידת הצורך אפקטיב תספק גם שירותי אדריכל ומתכנן מטבחים לצורך תכנון המטבח)
(במידת הצורך אפקטיב תגיש העסק לרישוי עסקים כולל הכול: נגישות, חשמל, כיבוי אש וכו')

בדיקת התאמת המטבח בפועל לתוכנית המאושרת ע"י משרד הבריאות

אחד הליקויים המרכזיים כפי שעולים מדוחות ביקור משרד הבריאות הוא שהמטבח בפועל אינו תואם את התוכנית שאושרה ע"י משרד הבריאות בעבר. מצב כזה קורה לאחר מס' שנים מקבלת היתר משרד הבריאות למטבח.
העסק גדל במס' הלקוחות, במגוון המנות בתפריט אשר חלקן בכלל לא אושרו לו ברישיון העסק ולכן המטבח בפועל אינו מתאים לנפח וסוג העבודה ובהכרח רמת בטיחות המזון יורדת.
בד"כ במקרים כאלו משרד הבריאות מבטל הסכמתו למתן היתר עבודה למטבח ומדווח למשרד הבריאות ונותן לעסק לא יותר מ- 30 יום ע"מ להשיב המטבח לקדמותו או להתאימו למצב הקיים.
אפקטיב מציעה להקדים תרופה למכה ולבצע בדיקת התאמת המטבח בפועל לתוכנית המאושרת ע"י משרד הבריאות בכל מטבח שהוקם לפני למעלה מ-5 שנים או שהוספו מוצרים לתפריט/גדל נפח הפעילות בצורה משמעותית.