אישור מטבחים משרד הבריאות

ניסיון רב בסיוע לקבלת אישור משרד הבריאות למטבח

חלק עיקרי ברישוי עסק בתחום המזון הוא אישור משרד הבריאות למבנה המטבח על כל מרכיביו ותהליכי העבודה בו.
אפקטיב ממליצה לא להתחיל בבניית בית האוכל או העסק לפני אישור התוכניות והפרשה הטכנית ע"י משרד הבריאות.
לאפקטיב ניסיון רב בסיוע לתכנון מטבחים, הכנת פרשה טכנית בשיתוף פעולה עם אדריכל העסק ואישור המטבח במשרד הבריאות לטובת קבלת רישוי עסק.
(במידת הצורך אפקטיב תספק גם שירותי אדריכל ומתכנן מטבחים לצורך תכנון המטבח)
(במידת הצורך אפקטיב תגיש העסק לרישוי עסקים כולל הכול: נגישות, חשמל, כיבוי אש וכו')